Home|Vaskularna hirurgija|Laserske operacije vena

Laserske operacije vena

Bolnica ST Medica

Lasersko lečenje vena je jedna od najmladjih, najsavremenijih, izuzetno efikasnih metoda, sa preko 98% uspešnosti lečenja i sa minimumom komplikacija.

Endovenski laserski tretman (EVLA) je minimalno invazivna procedura za lečenje proširenih vena. Princip rada su savremene minimalno invazivne procedure, koje garantuju najbolji mogući rezultat uz minimalnu traumu za pacijenta.

Prednosti laserskog endovenskog tretmana u odnosu na klasično hirurško lečenje su:

  • Nije potrebna hospitalizacija
  • Manji rizik od komplikacija
  • Operacija se izvodi u lokalnoj anesteziji čime se izbagava rizik opšte i regionalne anestezije koja je potrebna pri klasičnom hirurškom lečenju
  • Odličan kozmetski efekat
  • Praktično bezbolan postoperativni oporavak
  • Brzo vraćanje u redovne dnevne aktivnosti

Operacija se izvodi u lokalnoj anaesteziji. Nakon operacije ćete početi da hodate, preporučujemo šetnju od 10-15 min odmah nakon operacije. U daljem toku oporavka preporučujemo nekoliko puta dnevno po pola sata hoda.

Većina neželjenih efekata su prolaznog karaktera, crevenilo bol u preponi u butini kao rezultat toplotnog efekta lasera. Bol je najizraženiji 3-5 dana nakon operacije. Sve ove vrste problema nestaju u narednih nekoliko dana. U poredjenju sa klasičnom operacijom (striping) sve navedene pojave su minorne, prosečna količina i obim tih pojava puno manji dok je oporavak mnogostruko brži.

Postoji velika zabluda da se vene ne leče u letnjim mesecima, i u tropskim predelima se bolesnici leče od proširenih vena. Zahvaljujući minimalno invazivnoj proceduri, lasersko lečenje vena se može raditi i u letnjim mesecima.

SPECIJALISTI OPŠTE HIRURGIJE

Stručni tim

Dr Momir Šarac

Vaskularni hirurg