BBC NEWS na srpskom, prilog o radu Prof. Dr. Miroslava Đorđevića. Pogledajte i celu emisiju „Zašto svetski hirurzi korekciju pola uče u Beogradu“ na sajtu BBC-a.