Home|Psihijatrija

Psihijatrija

Bolnica ST Medica

Medicinska tranzicija, odnosno prilagođavanje biološkog pola rodnom identitetu, odvija se kroz tri faze: psihijatrijsku, endokrinološku i hiruršku.

Psihijatri su stručnjаci zа mentаlno zdrаvlje i pružaju psihološku, psihoterapijsku i medikamentoznu podršku trans osobama i njihovim porodicаmа. Njihov zadatak jeste dа utvrde rаzloge zbog kojih osoba trаži medicinsku pomoć, pomognu osobi da istrаži svoj rodni identitet i izražavanje a mogu pružiti savete kako da se olakša proces autovanja. Oni su tu da izvrše procenu i upućivаnje nа medicinske intervencije u procesu prilagođavanja pola, kao i da pruže psihološku podršku člаnovima porodice trans osobe (pаrtnerima, deci, široj porodici).

U bolnici ST Medica u okviru pružanja psihijatrijske podrške transrodnim osobama spadaju usluge:

  • Psihijatrijsko-psihološka procena podobnosti i spremnosti osoba sa rodnom disforijom za započinjanje hormonskog i hirurškog tretmana rodno-polnog usklađivanja (sačinjavanje pisama preporuke)
  • Procena, psihijatrijski i psihoterapijski tretman transrodnih osoba
  • Psihofarmakološki i psihoterapijski tretman osoba sa rodnom disforijom , rad sa članovima porodice
  • Konsultativni psihijatrijski pregledi i psihofarmakološki tretman u okviru opšte psihijatrijske fenomenologije
  • Psihoterapijski rad (primena REBT tehnika)

Bolnica ST Medica svojim pacijentima stavlja na raspolaganje samo najbolje. Posvećenim radom, bogatim iskustvom i vrhunskim rezultatima pružamo našim pacijentima osećaj punog poverenja i zadovoljstva izvršenim uslugama.

SPECIJALISTI PSIHIJATRIJE

Stručni tim

Dr Dragana Duišin

Specijalista psihijatrije

Višedecenijsko iskustvo u domenu kliničke psihijatrije, klinički i naučni rad u okviru multidisciplinarnog tima za transrodna stanja, samo su deo bogate biografije dr Duišin koja je dugi niz godina deo tima bolnice ST medica.