Home|Specijalistički pregledi

Specijalistički pregledi

Bolnica ST Medica

Dugogodišenje iskustvo i stručnost našeg osoblja, kao i tehnička opremljenost, garancija su za vrhunsku profesionalnu uslugu našim pacijentima.

Specijalističke preglede u bolnici ST Medica obavlja tim vrhunskih specijalista. U skladu sa načelom modernog lečenja, lekar će pažljivo saslušati pacijenta i obaviti kompletan lekarski pregled, koristeći i druga djagnostička sredstva. Individualni pristup svakom pacijentu omogućava najkvalitetnije postavljanje dijagnoze i određivanje daljeg toka lečenja.

U bolnici ST Medica verujemo da je prevencija najbolji lek i najlakši put do zdravlja. Redovnim specijalističkim pregledima, posebno kod pacijenata sa visokim faktorima rizika, može se unaprediti zdravlje, sprečiti ili odložiti pojava bolesti ili rano otkriti hronična i druga oboljenja. Nekada je dovoljna samo promena štetnih navika, a kod rano otkrivenih oboljenja mogućnosti za primenu terapije su veće, kao i šanse za ozdravljenje.

U našoj bolnici možete obaviti sledeće specijalističke preglede:

  • ginekološki specijalistički pregled
  • pulmološki specijalistički pregled
  • psihijatrijski specijalistički pregled
  • ultrazvuk testisa (deca i odrasli)