Uklanjanje promena na koži

Bolnica ST Medica

Bilo da prestavljaju samo estetski ili ozbiljniji zdravstveni problem, većinom ćemo ih ukloniti vrlo efikasno i to u lokalnoj anesteziji.

Postoji veliki broj promena na koži od kojih neke mogu predstavljati zdravstveni problem, kao što su različite maligne tumefakcije, potom benigne promene koje po svojoj lokalizaciji mogu imati potencijalno maligni karakter i koje potom zahtevaju ozbiljne rekonstruktivne postupke, kao i niz promena koje predstavljaju samo estetski problem.

Sve te promene mogu se otkloniti najčešće u lokalnoj anesteziji, hirurškim postupcima koji su relativno kratkotrajni i ne zahtevaju posebnu preoperativnu pripremu niti specijalan postoperativni oporavak. Sve tako ekscidirane promene šalju se na patohistološku verifikaciju. Pored klasičnih operativnih metoda, a u zavisnosti od karaktera same promene, kao i od njene veličine i lokalizacije , mogu se uklanjati laserom ili radio talasima u lokalnoj anesteziji pri čemu se za vrlo kratko vreme koža u potpunosti regeneriše i za sobom ne ostavlja vidljive ožiljke.

Mladeži, koji često izazivaju strah kod pacijenata, takođe se mogu ukloniti. Njihovo uklanjanje se preporučuje u koliko se mladež menja, raste, svrbi, krvari bez predhodnog povređivanja, ili se javlja sekrecija, ako mu se menja boja, ili granice postaju ne jasne u odnosu na okolno tkivo. Pored ovoga i mladeže koji se ne menjaju, a nalaze se na mestima koja su podložna povređivanju, takođe treba skinuti. Samo uklanjanje mladeža se radi hirurškim ekscidiranjem u lokalnoj anesteziji, a potom se radi obavezna patohistološka verifikacija ekscidirane promene.

Bolnica ST Medica svojim pacijentima stavlja na raspolaganje samo najbolje. Posvećenim radom, bogatim iskustvom i vrhunskim rezultatima pružamo našim pacijentima osećaj punog poverenja i zadovoljstva izvršenim uslugama.

SPECIJALISTI PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE

Stručni tim

Dr Dejan Milutinović

Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirrugije

Dr Dejan Milutinović je završio  Medicinski  fakultet  u  Beograd 1991. godine, a nakon godinu dana prakse u Karolinskom institutu u Švedskoj, usledila je specijalizacija iz  plastične  i  rekonstruktivne  hirurgije  na Vojno-medicinskoj akademiji (1993-1998). Nakon završene specijalizacije radio je u  Institutu  za  majku  i  dete u Beogradu (1998-2001), zatim u Institutu  za  opekotine KCS  (2001-2006), gde je  bio  zamenik direktora i načelnik i operativnog bloka.

Vladimir Aničić

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Kao pionir i jedini stručnjak za plastičnu hirurgiju u valjevskom Zdravstvenom centru, više od 15 godina je imao pune ruke posla, izvodeći najrazličitije operacije, svim generacijama kao i pacijentima oba pola, i to bez pomoćnika i posebnog odeljenja. A i o pacijentima se u postoperativnoj nezi starao sam. Doktor takvog jedinstvenog iskustva, znanja i rezultata, zaslužuje sve uslove koje bolnica ST Medica može da pruži, a naši pacijenti izuzetne rezultate njegovog rada.

Dr Zoran Rizinski

Specijalizant plasticne hirurgije

Dr Zorančo Rizinski, zavrsio je Medicinski fakultet na Univerzitetu Sv Kiril i Metodij u Skoplju, nakon toga upisuje specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne hirurgije. Trenutno je specijalizant završne godine. Jedan deo specijalizacije obavio je na različitim klinikama u Evropi, drugi deo u Kliničkom centru Srbije.